Loading...
Loading...
Loading...
Et podem ajudar ?


ENTRENAMENTS I SERVEIS WELLNESS PER A EMPRESES

Més del 50% de baixes laborals a Catalunya i Espanya estan relacionades amb lesions osteoarticulars i musculars.

La lesió més comuna de totes elles, amb un 20% dels casos, són els coneguts popularment com a malts d'esquena, és a dir, les lumbàlgies i dorsàlgies agudes.

Aquests dolors solen ser derivats de mals hàbits de la postura a lloc de treballar. El 80% de la població tindrà alguna vegada mal d'esquena.
Aquestes baixes laborals representen un cost d'uns 11.000 milions d'euros a l'any per a les empreses espanyoles.

Per altra banda, el sobrepès i l'obesitat han augmentat considerablement a Catalunya i al món, fruit del sedentarisme i d'una alimentació desequilibrada.
Segons estudis realitzats per l'acadèmia de Ciències Mèdiques de Bilbao, la mitjana de dies de baixa dels treballadors amb obesitat, triplica als treballadors amb pes òptim, i a més a més, la productivitat laboral és un 4% inferior.

Amb l'objectiu de millorar la salut de les plantilles laborals de les empreses i encaminar-se cap a un estil de vida wellness de benestar físic i mental dels treballadors, mitjançant entrenaments i massatges, a COS fisicwell, hem desenvolupat 4 programes complementaris:

1- STRENCH & TRAIN PROGRAM - Àrea d'entrenaments personals:
Programa d'entrenament personalitzat a l'empresa. Els entrenadors personals de COS fisicwell es desplacen a la localització de l'empresa, i amb l'espai adequat, guien l'activitat física dels treballadors que estiguin interessats a participar.

2- WELLNESS PROGRAM - Àrea de fisioteràpia:
Per poder millorar i prevenir lesions musculars i estrès laboral, els fisioterapeutes de COS fisicwell, es desplacen a les instal·lacions de l'empresa per aplicar tractaments de fisioteràpia i massatge als treballadors.

3- NUTRITION PROGRAM - Àrea de nutrició:
Sessions de PNI al lloc de treball per aconseguir uns millors hàbits de vida i alimentació dels treballadors.

4- ACTIVE COMMUNITY - Activitat grupal dels treballadors:
Les activitats grupals on poder desconnectar de la feina fent activitats amb els companys, ajuden a desenvolupar el sentiment de grup i comunitat d'empresa.
Aquest programa d'activitats ludicoesportives ajuda a cohesionar l'equip i augmentar el rendiment laboral.

També volem posar en valor altres beneficis que l'activitat física regular pot aportar per millorar la productivitat de la plantilla de la vostra empresa:

 • Beneficis en l'àmbit emocional del treballador
 • Disminució d'estrès
 • Fidelització a l'empresa
 • Augmenta % demassa muscular
 • Incrementa el metabolisme en repòs
 • Ajuda a controlar i mantenir el pes corporal
 • Disminueix pressió arterial
 • Redueix el risc de diabetis
 • Disminueix el risc de caigudes i fractures òssies
 • Preveu el mal d'esquena de la zona lumbar
 • Millora la independència física
 • Afavoreix la postura corporal durant la jornada laboral
 • Millora l'aparença física

Si vols conèixer més a fons aquest servei de COS fisicwell, pots contactar amb nosaltres omplint el formulari de CONTACTE per tal que ens puguis fer totes les preguntes oportunes i avaluar com us podem ajudar.