Loading...
Loading...
Loading...
Et podem ajudar ?


PSICONEUROIMMUNOLOGIA PNI

La Pni Clínica és un enfoc clínic que contempla la salut i la malaltia com una via de coneixement de la fisiologia i la biologia molecular específica de cada persona, amb l’objectiu de millorar la seva salut general, reduïnt símptomes digestius, hormonals, alteracions inmunitàries, alèrgies, intoleràncies o dolor que ens generen malestar en la nostra vida diària.

S’utilitzen diferents tècniques: Intervencions amb Nutrició Evolutiva, Activitat Física Funcional, Fisioteràpia, Teràpia Emocional, Teràpia Ortomolecular o Fitoterapia.

La persona en tot moment adquirirà un paper actiu en el seu canvi, de tal manera que al final del tractament podrà ser la cuidadora principal de la seva pròpia salut.

L’estrés, el menjar ràpid, les sobrecàrregues familiars o emocionals, l’alta autoexigència, la manca de temps per cuidar-nos, per fer esport...fa que, en els nostres temps, enmalaltim i no trobem explicació, que no trobem el medicament màgic que ho curi tot i que cada vegada estiguem més tristos, més angoixats, més cansats, més vulnerables a malalties inmunitàries… la PNI intenta trobar els mecanismes pels quals això es desencadena i com reconduir els nostres hàbits per tal de millorar el nostre estat de salut general. Això sí, ho has de viure en primera persona, implicant-te i formant part del procés de curació des del primer moment. Per això t’esperem i t’ajudarem a aconseguir-ho!